StatPress

Visits today: 282

Më të fundit nga T Sh

Diaspora TV

Marjan DODAJ: 5 (pese) libra shqip te Flori Bruqi shkrimtar dhe publicist

Ju pëlqejnë artikujt e publikuar tek Kosova tek AlbEmigrant? Regjistrohu tek KosovA tek AlbEmigrant me Email
 
 
II. E postuar tek: http://www.slideshare.net/madopol/5-pese-libra-shqip-te-flori-bruqi-shkrimtar-dhe-publicist si fajll nga ku mund te lexohen librat ONLINE ne PDF secila veç e veç. (VERSIONI I SHKURTER)
   
III. E kam edhe versionin per lexim te librave drejte ne PC por qe komplet peshon rreth 11MB
  
LIBRAT SECILA ( edhe nga këtu mund te klikohet )
 
 
       
 
           
 
Me nderime,
 
Marjan DODAJ

Vërejtje: Informacioni i transmetuar adresohet vetëm për personin(at) të cilit i është drejtuar. Ky email mund të përmbajë informacion që është i fshehtë ose i mbrojtur nga zbulimi. Nëse ju nuk jeni marrësi i këtij mesazhi, ose në qoftë se ky mesazh i është adresuar ju gabimisht, ju lutem që menjëherë të njoftoni dërguesin e tij me E-Mail dhe pastaj fshini këtë mesazh, duke përfshirë çdo attachment. Çdo përhapje, shpërndarje apo përdorim tjetër i përmbajtjes së këtij mesazhi nga dikush tjetër përveç marrësit të synuar, është rreptësisht i ndaluar.

 

1 comment to Marjan DODAJ: 5 (pese) libra shqip te Flori Bruqi shkrimtar dhe publicist

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>